STAY YOUNG ELIXIRUM

Ultimate Skin Rejevenation

ซีรัมชะลอวัยและต่อต้านริ้วรอยที่ลงปกป้องและฟื้นฟูผิวลึกถึงในระดับเซลล์  เพียงใช้แค่ 4-6 สัปดาห์ความเต่งตึงของผิวเพิ่มขึ้นจนแลเห็นได้

 

 

ทาให้ทั่วผิวหน้าและลำคอที่สะอาดตอนเช้าและก่อนนอน 

แนะนำให้ใช้ร่วมกับ 2 Second Spray ตามคุณสมบัติที่ต้องการ และ/หรือ Pure Serum Hyaluron Intense