HYALURON INTENSE

Liposome Bionic Pure Serum & Plant Stem Cells

ปรับผิวให้แน่นกระชับ  ลดริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ทาให้ทั่วผิวหน้า  บริเวณตา และลำคอที่สะอาดตอนเช้าและก่อนนอน  แนะนำให้ใช้หลังจาก 2 Second Spray และ/หรือ Elixirum ตามคุณสมบัติที่ต้องการ